Všeobecno-záväzné nariadenia Tlač
Prehľad všeobecno-záväzných nariadení (VZN) schválených obecným zastupiteľstvom
Prílohy:
Download this file (09_VZN_Opatrovatelska_sluzba_09.doc)VZN o opatrovaní[ ]61 Kb
Download this file (09_VZN_o_prispevkoch_na_skolu_09.doc)VZN o príspevkoch na školu[ ]41 Kb
Download this file (1.pdf)1.pdf[daňové priznanie ]186 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[daňové priznanie ]205 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[daňové priznanie ]223 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[dańové priznanie]223 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf[daňové priznanie ]297 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[daňové priznanie ]298 Kb
Download this file (Daňové priznanie.pdf)Daňové priznanie.pdf[údaje o daňovníkovi]206 Kb
Download this file (Návrh VZN - nakladanie s odpadmi - apríl 2016.pdf)NÁVRH VZN o nakladaní s odpadmi na území obce[ ]373 Kb
Download this file (Ohlásenie.pdf)Ohlásenie o znížení /odpustení miestného poplatku za komunálny odpad[Tlačivo na stiahnutie]183 Kb
Download this file (Vnútorný predpis -  informácie 2012 (1).doc)Smernica na zabezpečenie zákona č. 211/2011 Z.z. o slobodnom prístupe k info.[Prístup k informáciam]73 Kb
Download this file (Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri podávaní ,preverovaní a evidovaní po)Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri podávaní ,preverovaní a evidovaní po[ ]228 Kb
Download this file (Všeobecné záväzné nariadenie.pdf)Všeobecné záväzné nariadenie.pdf[Dotácia na CVČ pre rok 2015]133 Kb
Download this file (VZN   č.1-2015  o miestným daniam na rok 2015.doc)VZN č. 1/2015 o miestnych daniach na rok 2015[ miestne dane 2015]87 Kb
Download this file (VZN   č.1-2016o miestným daniam na rok 2016.pdf)VZN č.1-2016o miestným daniam na rok 2016.pdf[VZN č.1/2016 o miestných daniach]236 Kb
Download this file (VZn  č. 22015o cenách služieb poskytovaných obcou v roku 2015.doc)VZN 2/2015 o cenách služieb poskytované obcou[Návrh]41 Kb
Download this file (VZN  č.3 trhový poriadok  2014.doc)VZN č 3/2014 trhový poriadok obce[ ]86 Kb
Download this file (VZN - 2016 - zábavná pyrotechnika.doc)Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v obci[ ]34 Kb
Download this file (VZN - nakladanie s odpadmi - december 2012.doc)VZN č.6/2013[o zberec, preprave a zneškodňovaní komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Uhorské]137 Kb
Download this file (VZN č. 2 2014 - čas predaja.doc)VZN č.2/2014 o čase predaja v obchodoch[ ]44 Kb
Download this file (VZN o chove psov - február 2014.doc)VZN č.5 držaní a vodení psov[ ]39 Kb
Download this file (VZN o vylepovaní vol. plagátov.doc)VZN č.5/2012 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov[ ]34 Kb
Download this file (VZN poskytovanie dotácií.doc)VZN č.6/2012 o podmienkách poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Uhorské[ ]38 Kb
Download this file (VZN s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou 2013.pdf)VZN č.7/2013[ O spôsobe náhradného zásobovanie vodou a zneškodňovanie obsahu žúmp]278 Kb
Download this file (VZN verejné kultúrne podujatia 2011 (1).doc)VZN o verejných kultúrnych podujatiach[VZN č.3/2012]70 Kb
Download this file (VZN_2-2011_o_pohrebiskach.rtf)VZN o pohrebiskách 2-2011[ ]121 Kb
Download this file (vzn_kom.doc)VZN o komunikáciách[ ]44 Kb
Download this file (vzn_plat_por.doc)VZN platový poriadok[ ]40 Kb
Download this file (vzn_pov.doc)VZN o povodniach[ ]34 Kb
Posledná úprava Utorok, 12 Apríl 2011 06:05