Sobota, 14. decembra 2019

logo

Domov Samospráva Dokumenty
Dokumenty

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Prejsť na publikované

VZN Uznesenia Zmluvy Objednávky Faktúry od r. 2012 Staršie faktúry Zápisnice zo zasadnutí OZ


Výzva na predkladanie cenových ponúk PDF Tlač Email

Vypracovanie projektovej dokumentácie na Investície do využívania OZE – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – kúrie v Obci Uhorské

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2016 18:00
 


Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2019 Obec Uhorské