Streda, 11. decembra 2019

logo

Domov
Vitajte na stránkach obce Uhorské!
Výzva na predkladanie cenových ponúk PDF Tlač Email

Vypracovanie projektovej dokumentácie na Investície do využívania OZE – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – kúrie v Obci Uhorské

 
Program HSR PDF Tlač Email


 

 uhorske erb

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO, ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA A ROZVOJA KULTÚRY OBCE UHORSKÉ NA ROKY 2014 - 2020

 

uhorske kostol

Prílohy:
Download this file (PHSEKR  Uhorské.pdf)PHSEKR Uhorské[Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce Uhorské]2353 Kb
 
Oznamy PDF Tlač Email

 
Základné údaje PDF Tlač Email

Základné údaje

Obec Uhorské leží v severovýchodnej časti historického Novohradu približne 10 km od okresného mesta Poltár v nadmorskej výške 279 m n.m.. Jej katastrálna výmera predstavuje 2.448 ha  Doprava do obce je zabezpečená autobusovým spojením. Prvá autobusová zastávka bola v obci zriadená v roku 1948. Poloha obce je výhodná pre rozvoj turistiky z dôvodu blízkosti pohoria Slovenské Rudohorie, časť Stolické vrchy s možnosťou prepojenia s rekreačnou oblasťou Kokava nad Rimavicou. Ďalšou perspektívou rozvoja turizmu v obci je využitie areálu kde sa nachádza vodná nádrž.V chotári obce sa v skromnej miere ťažili kovové rudy, hlavne meď. Prvé pokusy v tomto smere sa uskutočnili možno už v 15. storočí.

>>Odkaz na mapy Slovenska<<

Písomne je táto činnosť priamo doložená až v 18. a 19. storočí. Napriek tomu bolo Uhorské počas minulých storočí predovšetkým obcou roľníckou. Obyvatelia sa však popri roľníčení zaoberali v niektorých obdobiach dosť intenzívne aj spracúvaním dreva z okolitých lesov, najmä debnárstvom a kolárstvom, čo odzrkadľujú aj symboly obce. Jednoznačne o tom hovorí zápis v urbári z roku 1770, kde sa o.i. spomína, že sa tu remeselným spôsobom vyrábali sudy, korytá a rozličné drevené súčasti vozov a pluhov. Tieto svoje výrobky potom Uhoršťania predávali spravidla na dolnozemských trhoch a jarmokoch. Ako vyplýva z údajov v literatúre, kolárstvo a výroba tokárskych predmetov boli v Uhorskom rozšírené ešte aj v období po prvej svetovej vojne.

Kúria 19. storočie

Medzi historické a kultúrne pamiatky obce radíme tiež kúriu z je klasicistická prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou, pochádza z 1. polovice19. storočia. Má stredný trojosový rizalit členený pilastrami a zakončený tympanónom. Objekt je využívaný pre spoločenské účely. V obci je vybudovaná splašková kanalizácia, čistička odpadových vôd, plynofikácia, čiastočne vodovod.


evanjelický kostol z roku 1700

V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1700, ktorý je aj kultúrnou pamiatkou.

 

 

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2019 Obec Uhorské