Piatok, 06. decembra 2019

logo

Domov Kultúra a šport Turisticko rekreačný areál
Turistický a rekreačný areál pri vodnej nádrži PDF Tlač Email

TURISTICKÝ A REKREAČNÝ AREÁL PRI VODNEJ NÁDRŽI

Po vybudovaní vodnej nádrže vr.1960 - 61 a jej ďalším rozšírením vr. 1982 - 1983, sa postupne vytvorilo aj odpočinkové, turisticko - rekreačné centrum v našej obci. Aktívne sa k tomu postavilo vedenie Ipeľských tehelní v Brezničke. Pričinením bývalého riaditeľa, nášho rodáka Ondreja Hronca tu vybudovali podnikovú chatu a zabezpečili organizačne jej cieľavedomé využívanie.

Pričinili sa aj pracovníci Agrostavu, ktorí tu viac rokov vykonávali rozsiahle melioračné práce, samotnú výstavbu vodnej nádrže a rozsiahle 3 veľké rybníky. Najskôr tu umiestnili 2 bunky a po r. 1980 ďalšie 4 pre rekreáciu rodín svojich zamestnancov. Po r. 1980 MNV s Drobnými prevádzkarňami vybudovali dočasné sociálne zariadenia. Bola upravená ľavá vstupná časť do vodnej nádrže, spevnená štrkom, na kúpanie detí aj dospelých.

Významný vkladom pre rozvoj obce, jej kultúrnosti aj pre rozvoj turistiky, letného športu i odpočinku pre občanov bolo dobudovanie rekreačno - odpočinkovej časti areálu okolo vodnej nádrže, slušnej reštaurácie, bufetu, výstavbu hygienických zariadení aj miest pre možnosť ubytovania hostí. Toto stredisko sa stáva v letnom období významným centrom odpočinku, miestom dovoleniek nielen občanov nášho okolia ale aj zo zahraničia. V tomto centre sa konalo v roku 1986 významné ochranárske tie - Tabor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou.

Narastajúci záujem o využívanie vodnej nádrže, celospoločenský rozmach turistiky a rekreácie, ale hlavne finančné zdroje MNV umožnili rozvinúť výstavbu žiaducej turisticko - rekreačnej základne - Autocamping. Preto bola hlavná pozornosť zameraná na vybudovanie solídnej možnosti stravovania - reštaurácia Kukučka, bufet, možnosť ubytovania v 6 bunkách. Súčasne boli vybudované murované sociálne zariadenia aj pevná plocha na kultúrne podujatia, zábavy.

Vybudovali sa 2 vlastné studne upravené na pitnú vodu a elektrifikovaná spodná lúka pod vodnou nádržou na voľné stanovanie. V r. 1988 - 1993 so súhlasom MNV si umiestnili 2 ubytovacie bunky pre svojich zamestnancov aj Sklárne v Poltári. V spodnej časti, pod Cerinami bolo povolené postaviť ďalších 6 buniek menším podnikom a obchodným zariadeniam z Lučenca. Rekreačné centrum môže podľa potreby veľmi pružne zabezpečovať ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, zásobovanie rekreantov a ostatných občanov. Poskytuje možnosti na skupinové výlety, rôzne porady, školenia, organizovanie svadobných a iných hostín i zábavy. Autocamping je výhodne položený v údolí pri vodnej nádrži, umožňujúcej členom Slov. rybárskeho zväzu rybárstvo a v lete kúpanie. V letnom období je hojne navštevovaný, zvlášť mládežou zo širokého okolia, ale aj turistami a rekreantmi zo zahraničia. Veľké možnosti relaxácie, rekreácie a turistiky poskytujú okolité rozsiahle lesy. Nielen na vychádzky, poznávanie prírodných krás, ale aj na hubárčenie a zber lesných plodín. Sú preto od jari do pozdnej jesene rajom hubárov zo širokého okolia až z Lučenca. Priaznivé, dobré možnosti turistiky a rekreácie sami o sebe neznamenajú nič bez schopných organizátorov, premyslenej koncepcie, propagácie a podnikavosti. Nie je vecou náhody, že aj vr. 1980 - 1990 táto stránka úspešnosti bola dominujúca, viedla k rozmachu turistického ruchu v obci a jej propagácii na celom Slovensku. Jej najvýznamnejším úspechom v týchto rokoch bol aj XXII. Tábor ochrancov prírody za veľkej medzinárodnej účasti odborníkov - prírodovedcov konaný v dňoch 12. - 20. júla 1986. Zanechali tu pre nás aj významný široko publikovaný ,,Zborník odborných výsledkov", v ňom je o. i. rozsiahla štúdia o gaštanovej aleji v Rovňanoch, Krnej, o druhoch vtáctva v okolí vodnej nádrže. Obsahuje aj prognózu k ďalšej výstavbe turistickej základne pri vodnej nádrži v Uhorskom.

 

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2019 Obec Uhorské