Obec Samospráva Kultúra a šport História Ekonomika

História vzniku obce Vznik štátnej správy JRD Potočný mlyn

Osada v doline

 

 

VZNIK A VÝVOJ OBCE

Aj keď dejiny obce neboli doteraz podrobnejšie preskúmané, možno predpokladať, že siahajú hlboko do stredoveku. Pôvodne išlo asi o vojenskú osadu staromaďarských strážcov. Tento význam však najneskôr v priebehu 13. storočia stratila. Zároveň s tým došlo k úplnej asimilácii a splynutiu jej prvých obyvateľov so susedným slovenským prostredím.

História obce je priamo spätá s mnohými stáročiami postupného, dlhého osídľovania historického územia Slovenska slovanskými kmeňmi. Slovanské kmene, po prekročení Karpát postupne prenikali na západ a osídľovali juhovýchodné Slovensko, strednú časť, Považie, Podunajskú nížinu, Moravské aj České zeme od II. - III. storočia až po jeho zavŕšenie v VII. - VIII. storočí.

Po rozpade Veľkomoravskej ríše, zosilnenej kolonizácii Avarov, maďarských kmeňov, dochádza koncom X. storočia k vytvoreniu Uhorského štátu.

Uhorský kráľ Štefan I. /svätý/ /r. 997 -1038/ postupne zlomil moc roztrieštených kniežat a opanoval celé Slovensko, energicky si zabezpečoval svoju moc budovaním pevných hradov, opevnení, strategicky veľmi dôležitých pohraničných stolíc s vojensky obranným charakterom. Na nich umiestňoval svoje vojenské posádky k pevnej kontrole ovládania území, výberu a vymáhaní daní a poplatkov panovníkovi. Tu v podstate začína aj 1000 - ročný maďarský útlak Slovákov.

 

 

 

Úvod Obec Samospráva Kultúra Šport História Ekonomika Fotogaléria

© TeleDom Cinobaňa